Mesafeli Satış Sözleşmesi

 

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

 

 

SÖZLEŞME NO:

 

MADDE 1- TARAFLAR

 

SATICI

Unvanı : NİL UNLU MAMULLERGIDA PASTACILIK SAN VE TİC  A.Ş (Bundan sonra SATICI olarak anılacaktır.)
Adresi : Altınşehir Mah. Uğur Mumcu Bulvarı No: 56/C1 Nilüfer/BURSA
Telefon : 0 224 4130149
E-posta adresi : info@nevalefirin.com

 

ALICI

Adı Soyadı :
Adresi :
Telefon :

 

MADDE 2: SÖZLEŞMENİN KONUSU:

 

İş bu sözleşme ile , SATICI’ nın, ALICI’ ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin hükümleri  ve imza tarihinde yürürlükte olan diğer mevzuat hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülükleri düzenlenmektedir.

 

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ:

3.1 . Ürün/Ürünlerin temel özelliklerini (türü, miktarı, özellikleri,adedi ,bedeli vb ) SATICI ‘ya ait  www.nevalefirin.com adlı internet sitesinde yer almaktadır. Ürünün temel özellikleri ürünün ilanının yer aldığı ilgili sayfada, sipariş özeti sayfasında ve aşağıda yer almaktadır.

3.2. Listelenen ve internet sitesinde ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılıncaya ve değiştirilinceye kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir

3.3.Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.

 

 

 

Ürün Adı Miktar Birim Fiyat Toplam Tutar
       
       
Poşet Ücreti      
Teslimat Bedeli    
Toplam      

Sipariş Bedeli:

Teslimat Bedeli: (ALICI tarafından karşılanacak)

Poşet Ücreti  :
Toplam Bedel:

Ödeme Şekli:

Sipariş Tarihi:

Teslimat Tarihi:

Teslimat Şekli: Adrese teslim

 

 

 

 

 

Adı/Soyadı/Ünvanı:

Adresi

 

Telefon:

E-posta:

 

MADDE 5: – FATURA BİLGİLERİ

 

Adı/Soyadı/Ünvanı:

Adresi:

Vergi No:

Vergi Dairesi:

 

Telefon:

E-posta:

 

SATICI;  siparişlerinde fatura yerine fiş teslim etmektedir. ALICI’nın fatura talep etmesi durumunda ; Fatura, siparişin gönderilme şekli ve fatura kesilecek kişi ya da kurumun tabi olduğu düzenlemeye uygun olarak gönderilecektir

 

MADDE 6 – ÖZEL HÜKÜMLER

 

6.1.    ALICI sözleşme konusu ürün/ürünler için belirtilen hizmet bedeli/teslimat bedellerini ödemekle yükümlüdür. SATICI, sözleşme konusu ürün/ürünlerin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. SATICI hizmet bedeli/teslimat bedelini değiştirme hakkını saklı tutar.

 

6.2.    Madde 1’te belirtilen ALICI, ürün teslim edilecek 3. Kişi ve Madde 5’te belirtilen FATURA BİLGİLERİ aynı kişiye ait ve/veya farklı kişilere ait olabilir. Farklı kişilere ait olması durumunda verilen ve onaylanan tüm bilgilerden ALICI sorumludur.

 

6.3.    ALICI’nın sözleşmede  belirttiği bilgiler ile satın almış olduğu ürün , 3. Kişiye teslim edilecek ise 3. Kişiye ait bilgilerin doğru olduğunu ALICI kabul etmektedir. Verilen bilgiler ile 3. kişiye ulaşılamaması durumunda SATICI’nın sorumluluğu bulunmamaktadır ve tüm sorumluluk ALICI’ya aittir.

 

MADDE 7 – GENEL HÜKÜMLER

 

7.1      ALICI sözleşme konusu ürün/ürünler için belirtilen hizmet bedellerini ve teslimat bedellerini ödemekle yükümlüdür. SATICI teslimat bedellerini değiştirme hakkını saklı tutar.

 

7.2.    İş bu sözleşme ile satın alınan ürün yalnızca perakende satışa ve nihai tüketici kullanımına yöneliktir. Toptan ve yeniden satış amaçlı siparişlerin ön bilgilendirme formu ve/veya satış sözleşmesi oluşmuş olsa dahi SATICI siparişi/sözleşmeyi iptal ederek teslim etmeme hakkını saklı tutar. Toptan sipariş yararlanma adeti her ürün için sipariş ile ilgili web sayfasında belirtilen adet ile sınırlıdır. SATICI, bir ürün için belirlenen maksimum adetten fazla verilen siparişleri teslim etmeme hakkını saklı tutar.

 

7.3.     Satıcı ALICI’nın siparişinin kendisine ulaştığı tarihten itibaren taahhüt ettiği süre içinde edimini yerine getirir.

 

7.4.     Genel olarak aksi belirtilmediği sürece teslim masrafları (kurye ücreti, teslim hizmet bedeli, kargo ücreti vb.) ALICI’ya aittir.

 

7.5.     ALICI , iş bu sözleşmede verdiği tüm bilgilerin doğru olduğunu, sipariş verenin başka bir kişi olması halinde dahi verilen sipariş ve bilgilerin doğruluğundan sorumlu  beyan ve kabul etmiştir. Ürünler’in, teslimatı anında ALICI’nın bizatihi adresinde bulunmaması durumunda, SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Adreste teslim alacak kimsenin hazır olup/olmaması durumu ALICI’nın sorumluluğundadır. Ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmamasından veya teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Bu hallerde ALICI’nın Ürün’ü geç teslim almasından ve/veya teslim alamamasından kaynaklanan her türlü zarar ve giderler ALICI’ya aittir.

 

7.6.SATICI tarafından aksi yazılı öngörülmemiş ise, Ürün’ü teslim almadan önce ALICI’nın ürün bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Peşin satışlarda teslimattan önce Ürün bedeli SATICI’ya tamamen ödenmediği, taksitli satışlarda vadesi gelen taksit tutarı tediye edilmediği takdirde, SATICI tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal edebilir ve Ürün’ü teslim etmeyebilir.

 

7.7. Ürün teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu banka/finans kuruluşunun Ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, Ürün bedeli en geç 3 gün içinde ALICI tarafından tüm giderleri ALICI’ya ait olmak üzere SATICI’ya iade edilir. Herhangi bir sebeple banka ve/veya finans kuruluşu tarafından başarısız kodu gönderilen ancak banka ve/veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya yapılan ödemelere ilişkin SATICI’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.

 

7.8. Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI ürünün kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürün bedelini 3 gün içinde SATICI’ya iade etmek zorundadır.

 

7.9.     SATICI, normal satış/teslimat koşulları dışında mücbir sebepler veya olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, yangın, salgın hastalık, devlet tarafından alınan önlemler gibi) nedeni ile belirlenen süre zarfında teslimi gerçekleştirememesi halinde SATICI teslimat ile ilgili olarak ALICI’yı bilgilendirir. Bu durumda ALICI siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir.

 

7.10.   Sipariş iptallerinde ürün bedeli tahsil edilmiş ise ALICI’ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır ve Ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra ilgili bankaya iade edilir; bu tutarın Bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen Banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının ve sorumluluk üstlenmesinin mümkün olamayacağını şimdiden kabul eder.

 

7.11. ALICI, sipariş ettiği ürün/ürünlerin herhangi bir nedenle tedarik edilememesi durumunda SATICI sorumlu tutulamaz ve SATICI tedarik edemediği ürün için yapılan ödemeleri iade eder. ALICI, mevcut siparişini ileri bir tarihe ertelediğinde siparişinde yer alan ürünleri mağazada o gün itibariyle satılan fiyat ve stok üzerinden teslim alacağını kabul ve beyan eder.

 

7.12. ALICI , Madde 3’te belirtilen sözleşme konusu ürün/ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile  iş bu sözleşmede belirtilen teslimata ilişkin bilgiler ve diğer tüm bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

 

7.13. Ürün/ürünlerin kapıda teslimi sırasında kredi kartı veya kapıda nakit ile ödeme söz konusu olduğunda ALICI ödemeyi gerçekleştireceği kredi kartı üzerindeki isme ait bir kimlik ibraz etmekle yükümlüdür. Aksi halde satıcının siparişi teslim etmeme hakkı bulunduğunu ALICI kabul ve beyan eder.

 

7.14. Üretimden satışa kadar tüm süreçler izlenmektedir. Herhangi bir ürünle ilgili ALICI’nın SATICI aleyhine geri bildirimde bulunması durumunda, SATICI söz konusu ürünün tüm süreçleriyle ilgili tutmuş olduğu izlenebilirlik kayıtlarını ALICI’ya sunacaktır.  ALICI süreçlerle ilgili iyi üretim uygulamalarını destekleyici, kabul edilir ve normal süreç değerlerinin sunulması durumunda, ALICI aleyhine oluşabilecek şikayetlerini geri çekmeyi ve haksız olduğunu kabul eder.

 

MADDE 8-UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

 

İş bu sözleşmeden doğacak uyuşmazlığın çözümünde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar ALICI’nın Mal veya Hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.

 

MADDE 9: ÜRÜNLERİN TESLİMİ

 

ALICI’nın ödemeyi yapmasını müteakip siparişe konu ürünler, ürün sipariş sayfasında belirtilen süre içerisinde teslim edilecek veya ürünün niteliğine göre kargoya verilecektir. ALICI’ ya daha önceden yazılı ya da sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmek koşuluyla bu süre teslim tarihi/sözleşmenin ifası yasada öngörülen maksimum 30 gün süre kadar uzatılabilir.

 

Sözleşme konusu ürün/ürünlerin teslimatı için işbu sözleşmenin elektronik ortamda onaylanarak SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile SATICI’nın hesabına aktarılmış olması şarttır. Ürün bedeli teslim anındaki ödemelerde; teslim sırasında tam olarak ödenmez, SATICI’nın hesabına aktarılmaz veya banka kayıtlarında iptal edilir ise SATICI ürün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir

 

ALICI kendisine teslim edilen ürün/ürünleri kontrol ederek teslim almak zorundadır. Kontrol edilmeden ve teslim anında itiraz edilmeden teslim alınan durumlarda ALICI’nın itiraz hakkı bulunmamaktadır.

 

Sözleşme konusu ürün/ürünlerin stokta bulunmadığı hallerde SATICI’nın  ALICI’yı durumdan haberdar etmesi ve ALICI’nın ödemiş olduğu toplam bedelin ve onu borç altına sokan her türlü belgenin en geç 15 gün içinde  ALICI’ya iade edilmesi şartıyla SATICI’ nın sözleşme konusu ürün/ürünleri teslim etmeme hakkı bulunmaktadır.

 

Sipariş teslimatları yalnızca ALICI’nın siparişini verirken belirttiği teslimat adresine kapıya ürün/ürünler teslimi şeklinde yapılacaktır. ALICI, teslimat adresinin haricinde başka bir yerde teslimat talep etse bile kesinlikle teslimat yapılmayacaktır. Teslimat adresi olarak otopark, kapı önü, park gibi belirsiz yerler gösterilemez; gösterilse bile sipariş teslimatı yapılmaz. Teslimat adresinin işyeri, daire, ev, dükkân veya bunun gibi müşteriye aidiyeti belli olan yerler olması esastır. ALICI bu hükümleri kabul ettiğini   beyan eder.

Sipariş edilmeyen malın teslimi veya hizmetin sunulması durumunda; SATICI’nın  ALICI’ya telefon ya da mail yoluyla bilgilendirme yaparak sipariş edilmeyen malı veya hizmeti geri alma ve/veya ürünün niteliğine göre bedelini almak hakkı bulunmaktadır.

 

 

 

 

MADDE 10- SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ

 

İşbu sözleşme, ALICI tarafından elektronik ortamda imzalanıp SATICI’ ya ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır.

 

ALICI, bu sözleşme kapsamındaki siparişi verdiğinde , işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. Alıcı, 4822 sayılı Kanun İle Değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve esasları Hakkında Yönetmeliğin 5 ve 6. maddeleri gereğince Ön Bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi vererek siparişi verdiğini ve iş bu sözleşme hükümlerini kabul ettiğini taahhüt ve beyan eder.

 

 

SATICI:             NİL UNLU MAMULLERGIDA PASTACILIK SAN VE TİC  A.Ş

ALICI:

TARİH: