Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE SİTE KULLANIM ŞARTLARI

 

Lütfen sitemizi kullanmadan evvel bu ‘site kullanım şartlarını dikkatlice okuyunuz. Bu alışveriş sitesini kullanan ve alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki şartları kabul etmiş varsayılmaktadır:

Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar (“site”) Altınşehir Mah. Uğur Mumcu Bulvarı No: 56/C1 Nilüfer/BURSA adresindeki NİL UNLU MAMULLER GIDA PASTACILIK SAN VE TİC  A.Ş’nin (Şirket) malıdır ve onun tarafından işletilir. Sizler (“Üye”) sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; Bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.

 

İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

 

 1. TARAFLAR
 2. a) nevalefirin.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Altınşehir Mah. Uğur Mumcu Bulvarı No: 56/C1 Nilüfer/BURSA adresinde mukim NİL UNLU MAMULLER GIDA PASTACILIK SAN VE TİC  A.Ş. (Bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır)
 3. b) nevalefirin.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (“Üye”)

 

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu Şirketin sahip olduğu internet sitesi www.nevalefirin.com ‘dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

 

 1. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. Üye, www.nevalefirin.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Şirketin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

 

3.2. Üye, Şirket tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Şirkete karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Şirketin söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

 

3.3. Üye, www.nevalefirin.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.4. Üye, www.nevalefirin.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

 

3.5. www.nevalefirin.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Şirket ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Şirketin üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan ayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

3.6. Şirket, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.nevalefirin.com  internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Şirketten tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

 

3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

 

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Şirketi bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Şirketin üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından ayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

 

3.9. Şirketin her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, Üyeye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Şirketin hiçbir sorumluluğu yoktur.

 

3.10. www.nevalefirin.com internet sitesi yazılım ve tasarımı Şirket mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

 

3.11. Şirket tarafından www.nevalefirin.com  internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

 

3.12. Şirket üyelerine daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Şirket, üyenin www.nevalefirin.com  internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

 

3.13. Şirkete üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Şirket ve iştiraki olan tüm şirketler tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, Şirkete üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, Şirket ve iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, Şirket ve iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece Şirket ve iştiraki olan tüm şirketlerin kendisi ile internet, telefon, SMS, vb. iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya aylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Şirket ve iştiraki olan şirketleri sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini Şirketin müşteri hizmetleri çağrı merkezlerine iletebilir.

 

3.14. Şirket, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Şirkete tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Şirket ve Şirket web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

 

3.15. Şirket web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye Şirket web sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada aylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

 

3.16. Şirket, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya Şirket web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

 

3.17. Şirket, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

 

 1.  FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

4.1. Site’nin sunumu ve tüm içeriği T.C. Mevzuatı ve fikri mülkiyet mevzuatı tarafından korunmakta olup, bu Sitedeki tüm ticari markalar, logolar ve hizmet işaretleri başta olmak üzere, yayınlanan tüm bilgi ve/veya veriler Şirket veya sözleşme yoluyla Şirkete lisans verenlere aittir. Üye, Şirketin yazılı onayı olmadan, doğrudan ve/veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde Site’nin içeriği dağıtamaz, iletemez, değiştiremez, kopyalayamaz, görüntüleyemez, çoğaltamaz, yayınlayamaz, işleyemez ve/veya başka bir şekilde kullanamaz ve/veya başkasının Site’nin hizmetlerine erişmesine ve/veya kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde, Şirketin uğradığı/uğrayacağı her türlü zarar ile lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Şirketten talep edilen her türlü tazminat tutarını, Üye, Şirkete derhal ödemekle sorumlu olacaktır.

 

4.2. Şirketin, Site hizmetleri, Site bilgileri, Site’nin telif haklarına tabi çalışmaları, Site’nin ticari markaları, Site’nin ticari görünümü ve/veya Siteye ilişkin her türlü maddi ve/veya fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve/veya şahsi hakları, ticari bilgi ve/veya know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

 

4.3. Site’de yer alan bütün yazıların, grafiklerin, görsellerin ve/veya tüm resimlerin her hakkı saklıdır, izinsiz tasarruf edilemez.Site içeriğine, tasarımına ve/veya yazılımına ilişkin tüm mali hakların izinsiz kullanımı (işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma arz) bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü izinsiz ifşa ve/veya kullanım, fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlali anlamına gelecektir.

 

4.4. Üyeler Site’nin kullanımında Türk Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve mevcut ve/veya ileride yürürlüğe girecek olan her türlü mevzuat hükümlerine uygun davranacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Aksi kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, idari, cezai ve mali her türlü sorumluluk Üyeye ait olup Şirketin rücu hakkı saklıdır.

 

 1. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

5.1. ŞİRKET, Üye’nin Sitede sunulan hizmetlerden yararlanabilmek için Site üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. ŞİRKET, bu kapsamda Üyenin sağladığı kişisel verileri İnternet Sitesi’nde yer alan KVKK Aydınlatma Metni ve Çerez (Cookie) Politikasına uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Üye, kişisel verilerinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarıyla ilgili olarak daha fazla bilgi edinmek için Sitede yer alan KVKK Aydınlatma Metnini her zaman inceleyebileceğini ve haklarını kullanabileceğini anlamaktadır.

 

5.2. Üye tarafından Sitede üyelik oluşturmak veya Siteden faydalanmak amacıyla paylaşılan kişisel veriler;  Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, İnternet Sitesi’nin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, Üye veya ziyaretçiye çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, sipariş teslimatlarının yapılması, müşteri hizmetleri ve şikayet takibi işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve Üyeye özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla ŞİRKET ya da iş ortakları tarafından Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasına ve Çerez (Cookie) Politikasına uygun olarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir. Ayrıca, bu kişisel veriler akdi ilişkilerimize istinaden üçüncü kişiler ile; Üyeye özel avantajların sunulabilmesi, satış, pazarlama ve benzeri faaliyetlerin yapılabilmesine yönelik olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndaki ve ilgili diğer mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi şartıyla Üye ile iletişime geçilmesi amacıyla ŞİRKET ve iştirakleri ile paylaşılacaktır. ŞİRKET ayrıca, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Üyenin kendisinde bulunan bilgilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca gerekli olduğu takdirde Üyeyi önceden bilgilendirmek suretiyle ve her durumda veri aktarım kurallarına tabi olarak söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.

 

 1. TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ İZNİ

Şirket, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda “Hesabım” bölümündeki “Üyelik Bilgilerim” kısmından mail ve/veya SMS gönderim iptal işlemini gerçekleştirebilecektir.

 

 1. SÖZLEŞMENİN FESHİ

Sözleşmenin Feshi İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Şirket tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Şirket üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

 

 1. DELİL SÖZLEŞMESİ

Taraflar, Şirkete ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK madde 193 uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

 

 1. UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

İhtilafların Halli İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda Bursa Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

 1. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

 

 1. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

Şirket, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Üyenin sorumluluğundadır. Üye, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

 

 1. YÜRÜRLÜK

Üye, Sitede yer alan tüm uygulama ve kuralları okuyup anladığını ve kabul ettiğini beyan eder. Üye, Sözleşme’nin tamamında yer alan menfaatlerine aykırı olabilecek düzenlemeleri de sonuçlarını bilerek ve anlayarak kabul ettiğini beyan eder. Yürürlük üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

 

 

Kredi Kartı bilgilerinin güvenliği :

 • NİL UNLU MAMULLER GIDA PASTACILIK SAN VE TİC  A.Ş `den  bir ürün satın alırken kullandığınız kredi kartı bilgileriniz banka güvencesindedir, kredi kartı bilgileriniz ilgili banka veritabanı hariç NİL UNLU MAMULLER GIDA PASTACILIK SAN VE TİC  A.Ş veritabanında saklanmaz, bilgilerinize erişilemez.
 • Alışverişinizi yaparken girdiğiniz tüm kredi kartı bilgilerinin gizliliği ve bütünlüğü 128 bitlik Amerikan GlobalSign SSL (Secure Sockets Layer) şifreleme teknolojisiyle sağlanmaktadır.
 • Alışveriş yaptığınız sitelerin güvenlik gerektiren (özellikle kredi kart bilgilerinizi girdiğiniz) sayfalarında öncelikle sayfanın Internet adresinin http`den https`e dönüştüğünü kontrol ediniz.

 

Siparişleriniz ile ilgili olarak NİL UNLU MAMULLER GIDA PASTACILIK SAN VE TİC  A.Ş’ne  e-posta, faks veya mektup ile göndereceğiniz mesajlarınızda veya telefon görüşmelerinizde kredi kartı numaranızı ve bu karta ait şifre/güvenlik kodu (CVV) vb. gibi kişisel bilgilerinizi belirtmeyiniz.”